Г.Өсөхбаяр-Макро эдийн засагт учирч болзошгүй эрсдлийг Crisis Risk загвараар үнэлэх нь

Date: 2015-03-25
postedby Хотолсар

Мэдээлэл хүлээж авахx

Subscribe

Facebookx

Мэдээx

Эрдмийн Шувуу 2014 уралдаан
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон

Дэлгэрэнгүй 2013/12/03