Нүүр Хуудас

postedon 2015/01/28

ЭРДМИЙН ШУВУУ 2015

"МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ БА ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА" сэдэвт "ЭРДМИЙН ШУВУУ" цомын төлөөх оюутны эрдэм шинжилгээний XIII бага хурлын удирдамж НЭГ. Ерөнхий зүйл Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь их дээд сургуулиудын эдийн засаг, менежментийн чиглэлийн мэргэжлийн оюутнуудын дунд жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагдаж ирсэн бөгөөд ШУТИС-ийн оюутны эрдмийн чуулганы эдийн засаг, менежментийн салбар хуралдаан юм. Уг а

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/17

ЭРДМИЙН ШУВУУ 2014

Их дээд сургуулийн эдийн засаг, менежментийн мэргэжлийн оюутнуудын дунд зарласан, ШУТИС-ийн оюутны эрдмийн чуулганы эдийн засаг, менежментийн салбар хуралдаан, “Залуу судлаач - Ирээдүйн манлайлагч” сангийн нэрэмжит “БИЗНЕС-ЗАХ ЗЭЭЛ-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” сэдэвт “ЭРДМИЙН ШУВУУ” цомын төлөөх оюутны эрдэм шинжилгээний XII бага хурлын удирдамж1. Уралдааны зорилго Их дээд сургуулийн Эдийн засаг, менежментийн мэргэжлээр суралцагч оюутнуудыг судалгаа ши

Дэлгэрэнгүй

postedon 2013/12/03

Эрдмийн Шувуу 2014 уралдаан

Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон ШУТИС-КТМС-тай хамтран 1992 оноос эхлэн "Эрдмийн шувуу" оюутны эрдэм, шинжилгээний бага хурлыг жил бүр тогтмол зохион байгуулж ирсэн. Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь ШУТИС-ийн КТМС-ийн хэмжээнд явагдаж байсан ба өнөөдөр хүрээгээ тэлж Монгол улсын томоохон Их, Дээд сургуулиудын дунд явагддаг нэр хүндтэй арга хэмжээ болоод байна. Эрдмийн Шувуу 2014 нь "Үнэт ца

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл хүлээж авахx

Subscribe

Facebookx

Мэдээx

Эрдмийн Шувуу 2014 уралдаан
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон

Дэлгэрэнгүй 2013/12/03