Эрдмийн Шувуу 2006-2007

postedon 2014/02/18

С.Уянга, С.Сарнай, Э.Дайриймаа - БАЙГУУЛЛАГАД МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ АСУУДАЛ

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Б.Тэмүүжин А.Амарсанаа Э.Зоригтбаатар - БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН КОМПЬЮТЕР, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЖСОН БАЙДАЛ

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Т.Оюунцэцэг - ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АВТОМАТ СИСТЕМИЙГ СУУРИЛУУЛАН ХОТЫН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫГ БАГАСГАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Ч. Ундрам - Байгууллагын өөрчлөлтийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

С. Мараа - Монгол дахь компаниудын трансакцийн зардал, түүнийг бууруулах боломж/ ноолуурын салбарын жишээн дээр /

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Өнөржаргал - Бүтээгдэхүүний шинэчлэл нь байгууллагын хөгжлийн түлхүүр

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Э.Болортунгалаг,Ц.Дагвадорж - Аялал жуулчлалын байгууллагын менежмент, жуулчны үйлчилгээг боловсронгуй болгох арга зам

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

С.Баяржаргал - УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ОНЦЛОГ

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Д.Бямбацэцэг - Монголын эрсдэлтэй бизнесийг цааш хөгжүүлэх нь

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Х.Булга - БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД СИСТЕМИЙН ДИНАМИК ЗАГВАРЧЛАЛ АШИГЛАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Д.Бямбацэцэг - Ажлынчанар бүтээмжийг дээшлүүлэх 5S- ийг үйлвэрийн салбар нэвтрүүлэх нь

Дэлгэрэнгүй

postedon 2014/02/14

Г.Нямхүү - Чанарын дугуйлангийн аргыг ашиглаж байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл хүлээж авахx

Subscribe

Facebookx

Мэдээx

Эрдмийн Шувуу 2014 уралдаан
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон

Дэлгэрэнгүй 2013/12/03