Э. Золбаяр, Б.Насан-Эрдэнэ-Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагын зээлийн эрсдэлийг “CreditRisk+” аргаар үнэлэх нь

Date: 2015-03-26
postedby Хотолсар

Мэдээлэл хүлээж авахx

Subscribe

Facebookx

Мэдээx

Эрдмийн Шувуу 2014 уралдаан
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон

Дэлгэрэнгүй 2013/12/03